Thumb 4e20f86caca208b0e9979026dc08f4f36b016121
Qr
C416d839cdf8b432ac37d35b509b8905b95ad14d

Missiebureau Roermond

Ik collecteer omdat:

Het Missiebureau is geraakt en geïnspireerd ben door het levenswerk van zovelen in ontwikkelingslanden. Hun onmeetbare inzet voor anderen ondersteunen wij van harte. Door hen wordt Gods liefde voor zijn kinderen zichtbaar en groeit de hoop op een betere wereld.

9

donaties

€ 46

ingezameld