Thumb a1c70625421f68dbbf3cc00eae4047651716e989
Qr
3eba53abb013d4e1e2e87d1d5cba3060a7792b21

Missiebureau Roermond

Ik collecteer omdat:

het Missiebureau graag een zichtbaar verschil in het leven van anderen wil maken.

3

donaties

€ 12

ingezameld