Thumb 39e51099437ef727f33692019e0ae3f49beb4fa2
3eba53abb013d4e1e2e87d1d5cba3060a7792b21

Missiebureau Roermond

Ik collecteer omdat:

Binnen een paar weken troffen drie orkanen, Quinta, Rollie en Ulysses, meerdere provincies op het eiland Luzon op de Filipijnen. Zij lieten een spoor van vernieling achter. Grote gebieden raakten overstroomd met als triest resultaat vele slachtoffers en heel veel schade. Naast directe basisvoorzieningen, zoals voedselpakketten en schoon drinkwater is er ook steun nodig voor de wederopbouw. Onze partner ter plaatse, de Mission Society of the Philippines vraagt dringend om hulp.

11

donaties

€ 905

ingezameld